Είστε εδώ

Δάνης Νικόλαος, «Ντοκουμέντο. [Υπόμνημα]», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 37-39