Είστε εδώ

«Ευχαριστήριο», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. 2