Είστε εδώ

«Φλωριναία νεάνις ονόματι Φανή», Εταιρία, τχ. 8-9 (Δεκέμβριος 1991), σ. (εξώφυλλο)