Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εταιρικά», Εταιρία, τχ. 7 (Αύγουστος 1991), σ. 45-46