Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εταιρικά», Εταιρία, τχ. 6 (Απρίλιος 1991), σ. 46-47