Είστε εδώ

Μεκάσης Δημήτρης, «Τα παλιά φωτογραφεία», Εταιρία, τχ. 6 (Απρίλιος 1991), σ. 41-44