Είστε εδώ

«Φλώρινα 1917», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 24