Είστε εδώ

«Ακρίτας, κτιριακό συγκρότημα», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 12