Είστε εδώ

Μπιτσάκης Δημήτρης, «Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. 3-5