Είστε εδώ

«#», Εταιρία, τχ. 4-5 (Φεβρουάριος 1990), σ. (εσώφυλλο)