Είστε εδώ

«Εορτή Αγίου Γεωργίου στο Ελληνικό Προξενείο Μοναστηρίου», Εταιρία, τχ. 3 (Φεβρουάριος 1990), σ. 34