Είστε εδώ

Bérard Victor, «[Φλώρινα]», Εταιρία, τχ. 3 (Φεβρουάριος 1990), σ. 32-33