Είστε εδώ

Αλεξίδης Σπύρος, «Όνειρο αγάπης», Εταιρία, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1990), σ. 13