Είστε εδώ

«Γραφτείτε συνδρομητές», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. (οπισθόφυλλο)