Είστε εδώ

«Οδός Π. Μελά, Φλώρινα, 1954», Εταιρία, τχ. 1 (Οκτώβριος 1989), σ. 18