Είστε εδώ

Fantin-Latour Henri, «Φρούτα και λουλούδια», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 72