Είστε εδώ

Κοκκινάκη Νένα Ι., «Ο κίτρινος φάκελλοςτου Μ.Καραγάτση», Έκφραση, τόμ. 18-20, τχ. 18-20 (Δεκέμβριος 2009), σ. 68-72