Είστε εδώ

Ανδριοπούλου Γεωργία, «Λαμία 29 τ' Απρίλη 2000 μ.Χ.», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 95