Είστε εδώ

Ανδριοπούλου Γεωργία, «Ίχνη στο χρόνο…», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 94