Είστε εδώ

Τζωρτζοπούλου Πολυτίμη, «Σαν κορυφαία της κυκλικής σιωπής», Έκφραση, τόμ. 11, τχ. 11 (Νοέμβριος 2000), σ. 92-93