Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χαρακτικά και χάρτες 17ου-19ου αι. από τη Φθιώτιδα. Η συλλογή εργαστηρίου χαρακτικής Ηλία Ν. Κουβέλη (χαράκτη)», Έκφραση, τόμ. 9, τχ. 9 (Νοέμβριος 1997), σ. 82-83