Είστε εδώ

Στεφανής Βαγγέλης, «Γεωργίας Ανδριοπούλου (φιλολόγου), Αγάπης χρώματα, ποίηση, Λαμία, Ιούνιος 1997. Προσέγγιση από το Βαγγέλη Στεφανή, φιλόλογο», Έκφραση, τόμ. 9, τχ. 9 (Νοέμβριος 1997), σ. 80-81