Είστε εδώ

Νιώρας Ιωάννης Δημ., «Στον τάφο του Κωστή Παλαμά», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 139