Είστε εδώ

Κουντούρη Νανά, «Οι λέξεις», Έκφραση, τόμ. 5, τχ. 5 (Αύγουστος 1993), σ. 136-138