Είστε εδώ

Δανιήλ Ανθούλα, «Γ. Σεφέρη: Ελένη», Έκφραση, τόμ. 4, τχ. 4 (Οκτώβριος 1992), σ. 32-41