Είστε εδώ

Δρόσος Γιάννης, «Διόσκουροι (Στον Νίκο Γρηγοριάδη)», Έκφραση, τόμ. 2, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1990), σ. 117