Είστε εδώ

Γιαβάρας Θωμάς, «Ερωτικό», Έκφραση, τόμ. 2, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1990), σ. 116