Είστε εδώ

Βελέντζας Θανάσης, «Τοπωνύμια και ιστορία στην περιοχή της Τιθορέας», Έκφραση, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1989), σ. 89-97