Είστε εδώ

Καλοδήμος Θωμάς, «Το τραγούδι της ομηρικής Καλυψώς στη δημοτική μας ποίηση», Έκφραση, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1989), σ. 72-88