Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ευχαριστίες», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 438