Είστε εδώ

Καταπόδης Σπύρος, «Παιδί σε κούνια», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 415