Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Μην αφήνεστε σ΄ αυτή την όμορφη νύχτα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 387-388