Είστε εδώ

Σαραντάρης Γιώργος, «Ανέκδοτα ιταλικά ποιήματα. Epigrafe alle mie poesie», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 340-343