Είστε εδώ

Σαραντάρης Γιώργος, «Ανέκδοτα ιταλικά ποιήματα. [Απ΄ το ανοιχτό παράθυρο]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 336-337