Είστε εδώ

Σαραντάρης Γιώργος, «Ανέκδοτα ιταλικά ποιήματα. [Κορίτσι που κοιτάς χωρίς μιλιά]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 336-337