Είστε εδώ

Κισκήρα-Καζαντζή Φανή, «Ανθολόγηση από τα πρώτα ιταλικά ποιήματα του Γιώργου Σαραντάρη», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 334-335