Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Herbert Achternbusch]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 333