Είστε εδώ

Dorst Tankred, «Η βίλλα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 317-323