Είστε εδώ

Saba Umberto, «Τρεις Ιταλοί ποιητές. Γυναίκα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 300