Είστε εδώ

Saba Umberto, «Τρεις Ιταλοί ποιητές. Άνοιξη», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 299-300