Είστε εδώ

Montale Eugenio, «Τρεις Ιταλοί ποιητές. Αγγλικό κόρνο», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 299