Είστε εδώ

Αδαμίδης Γιώργος, «Αξιωματικός υπηρεσίας», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 285-286