Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σπύρος, «Στον Tom Waits», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 273