Είστε εδώ

Λαζαρίδης Σπύρος, «Πρωινό», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 273