Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Χωρίς αναλόγιο (αποσπάσματα)», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 253-256