Είστε εδώ

Μπάνου Νίνα, «Το κάθισμα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 252