Είστε εδώ

Νικολαΐδης Νίκος, «Μυστικός δείπνος», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 229