Είστε εδώ

Νικολαΐδης Νίκος, «Σταυρός», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 228