Είστε εδώ

Κόρτη-Κόντη Στέφη, «Το διαμέρισμα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 180