Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «[εάν ξανασυναντηθούμε]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 179